Doprava a mechanizácia

Bohatý strojový a vozový park slúži v prvom rade na zabezpečenie plynulého chodu vlastnej výstavby. V rámci poskytovaných služieb ponúkame naše stroje a autá aj na prenájom.

Zverejňujeme týmto Prepravný poriadok.

Pozrite si náš vozový park a strojový park.

 

Ekosvip