POBYT ZAMESTNANCOV V TATRÁCH 2016

21. 06. 2024

Prinášame fotodokumentáciu z pobytu našich zamestnancov vo Vysokých Tatrách. Ďalšie informácie a fotografie budú zverejnené v januárovom čísle časopisu.