AKTUALIZOVANÉ DOKUMENTY EMAS

09. 12. 2023

  Sprístupňujeme verejnosti aktualizované dokumenty v rámci schémy EMAS:

 

 

1. Aktualizované Environmentálne vyhlásenie

 

2. Prílohu VI - Informačné požiadavky na registráciu