Slide 1
BUDUJEME A REVITALIZUJEME PRE VÁS...
Slide2
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ...

  ČASOPIS 12/2022

  Posledné tohtoročné číslo nášho časopisu prináša pohľad na decembrové udalosti u nás vo firme aj...

  ČASOPIS 11/2022

  O BAUME a ostatných jesenných udalostiach u nás vo firme...
  Všetky novinky

  Novinky

  PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE - Ukončené projekty


                     

                                                            www.sia.gov.sk                                www.esf.gov.sk

   

   

  EKO SVIP, s.r.o., v období od júla 2010 do mája 2011 realizovala projekt pod názvom „Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP“ v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Projektu sa zúčastnili zamestnanci prijímateľa. Celý projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, pričom výška nenávratného príspevku bola 193.074,28 €.
  Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom zvýšenia adaptability zamestnancov cez zvýšenie ich odbornej úrovne zvýšiť aj konkurencieschopnosť spoločnosti EKO SVIP. Špecifickým cieľom bolo vzdelávanie zamestnancov s nedostatočnou úrovňou manažérskych a odborných zručností, zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti a daného regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie produktivity všetkých zamestnancov, ktorí potrebujú pri svojej práci počítač a zvyšovanie úrovne znalostí o informačných technológiách a úroveň zručností pri používaní počítačov PC a bežných počítačových aplikácií.
  Vzdelávanie prebiehalo dodávateľským spôsobom.
  Celkovo bolo vyškolených 70 frekventantov v týchto jednotlivých vzdelávacích aktivitách :

   

  MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE

   

  Manažérske vzdelávanie zahŕňalo tieto podaktivity:

  Názov školenia

  Počet účastníkov

  Počet hodín školenia

  Komunikácia

  20

  16

  Time manažment

  20

  16

  Vedenie ľudí

  10

  18

  Manažérske zručnosti pre stredný manažment

  15

  18

  Zvládanie stresu a konfliktov

  15

  18

  Manažérske zručnosti pre vrcholový manažment

  4

  18

  Teambuilding

  4

  18

   

  Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou. Cieľom školení bolo získať požadované znalosti v oblasti manažérskych a riadiacich zručností z dôvodu potrieb na zvyšovanie kvalifikácie riadiacich pracovníkov a efektivizáciu pracovných procesov. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity.

   

  IT ŠKOLENIA

   

  IT školenia zahŕňali tieto podaktivity:

  Názov školenia

  Počet účastníkov

  Počet hodín školenia

  Základy práce s MS Word, Excel, Access, Outlook

  20

  84

  MS Word, Excel - ďalšie funkcie

  20

  84

  MS Dynamics NAV

  30

  90

   

  Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou. Cieľom školení bolo získať dostatočnú vedomostnú a znalostnú základňu zamestnancov na zvládnutie jednoduchých aj zložitejších úkonov pri práci s PC a zvládnutie nárokov vyplývajúcich z novej IKT infraštruktúry. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity, hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečil prijímateľ.

   

  ŠKOLENIA PRE ROBOTNÍKOV

   

  Školenia pre robnotníkov zahŕňali tieto podaktivity:

  Názov školenia

  Počet účastníkov

  Počet hodín školenia

  Rýpadlá, nakladače, ťahače

  10

  80

  Cestné valce, finišery

  5

  80

  Kompresory, elektrocentrály

  5

  32

  Vysokozdvíhacie motorové vozíky

  3

  32

  Autožeriavy

  1

  32

  Elektrikári

  1

  32

   

  Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou, s výnimkou školení Autožeriavy a Elektrikári, ktoré prebehli ako individuálne školenia. Cieľom školení bolo udržanie a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov na výkon daných úkonov. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity.

   

   

  "Priestor pre vašu príležitosť."

  "Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

  www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

   

  Info o projekte - Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP

   

  Pre viac informácií nás kontaktujte.

  Kontakt TU