Slide 1
BUDUJEME A REVITALIZUJEME PRE VÁS...
Slide2
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ...

  POZOR! PONUKA PRÁCE!

  Hľadáme posily do nášho tímu...

  PREPRAVNÝ PORIADOK EKO SVIP, s.r.o.

  Zverejňujeme týmto Prepravný poriadok spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.  ...
  Všetky novinky

  Novinky

  PROJEKTY REALIZOVANÉ S PODPOROU EURÓPSKEJ ÚNIE - Ukončené projekty


                     

                                                            www.sia.gov.sk                                www.esf.gov.sk

   

   

  EKO SVIP, s.r.o., v období od júla 2010 do mája 2011 realizovala projekt pod názvom „Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP“ v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Projektu sa zúčastnili zamestnanci prijímateľa. Celý projekt bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu, pričom výška nenávratného príspevku bola 193.074,28 €.
  Hlavným cieľom projektu bolo prostredníctvom zvýšenia adaptability zamestnancov cez zvýšenie ich odbornej úrovne zvýšiť aj konkurencieschopnosť spoločnosti EKO SVIP. Špecifickým cieľom bolo vzdelávanie zamestnancov s nedostatočnou úrovňou manažérskych a odborných zručností, zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti a daného regiónu prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov, zvyšovanie produktivity všetkých zamestnancov, ktorí potrebujú pri svojej práci počítač a zvyšovanie úrovne znalostí o informačných technológiách a úroveň zručností pri používaní počítačov PC a bežných počítačových aplikácií.
  Vzdelávanie prebiehalo dodávateľským spôsobom.
  Celkovo bolo vyškolených 70 frekventantov v týchto jednotlivých vzdelávacích aktivitách :

   

  MANAŽÉRSKE VZDELÁVANIE

   

  Manažérske vzdelávanie zahŕňalo tieto podaktivity:

  Názov školenia

  Počet účastníkov

  Počet hodín školenia

  Komunikácia

  20

  16

  Time manažment

  20

  16

  Vedenie ľudí

  10

  18

  Manažérske zručnosti pre stredný manažment

  15

  18

  Zvládanie stresu a konfliktov

  15

  18

  Manažérske zručnosti pre vrcholový manažment

  4

  18

  Teambuilding

  4

  18

   

  Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou. Cieľom školení bolo získať požadované znalosti v oblasti manažérskych a riadiacich zručností z dôvodu potrieb na zvyšovanie kvalifikácie riadiacich pracovníkov a efektivizáciu pracovných procesov. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity.

   

  IT ŠKOLENIA

   

  IT školenia zahŕňali tieto podaktivity:

  Názov školenia

  Počet účastníkov

  Počet hodín školenia

  Základy práce s MS Word, Excel, Access, Outlook

  20

  84

  MS Word, Excel - ďalšie funkcie

  20

  84

  MS Dynamics NAV

  30

  90

   

  Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou. Cieľom školení bolo získať dostatočnú vedomostnú a znalostnú základňu zamestnancov na zvládnutie jednoduchých aj zložitejších úkonov pri práci s PC a zvládnutie nárokov vyplývajúcich z novej IKT infraštruktúry. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity, hardvérové a softvérové vybavenie zabezpečil prijímateľ.

   

  ŠKOLENIA PRE ROBOTNÍKOV

   

  Školenia pre robnotníkov zahŕňali tieto podaktivity:

  Názov školenia

  Počet účastníkov

  Počet hodín školenia

  Rýpadlá, nakladače, ťahače

  10

  80

  Cestné valce, finišery

  5

  80

  Kompresory, elektrocentrály

  5

  32

  Vysokozdvíhacie motorové vozíky

  3

  32

  Autožeriavy

  1

  32

  Elektrikári

  1

  32

   

  Vzdelávanie prebehlo skupinovou formou, s výnimkou školení Autožeriavy a Elektrikári, ktoré prebehli ako individuálne školenia. Cieľom školení bolo udržanie a zvýšenie kvalifikácie zamestnancov na výkon daných úkonov. Učebné materiály, písacie pomôcky a prezentačnú techniku zabezpečil poskytovateľ vzdelávacej aktivity.

   

   

  "Priestor pre vašu príležitosť."

  "Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia"

  www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

   

  Info o projekte - Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP

   

  Pre viac informácií nás kontaktujte.

  Kontakt TU  © 2022 Ekosvip / Všeobecné vyhlásenie / Design by SIXNET