Slide 1
BUDUJEME A REVITALIZUJEME PRE VÁS...
Slide2
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ...

  POZOR! PONUKA PRÁCE!

  Hľadáme posily do nášho tímu...

  PREPRAVNÝ PORIADOK EKO SVIP, s.r.o.

  Zverejňujeme týmto Prepravný poriadok spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.  ...
  Všetky novinky

  Novinky

  Ukončenie projektu vzdelávania - fotodokumentácia


   

   

            

   

   

   

  Dňa 31.5.2011 bol ukončený projekt: "Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP".  

  Názov prijímateľa: EKO SVIP, s.r.o.

  Názov projektu: Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP

  Miesto realizácie: Prešovský kraj

  Doba realizácie projektu: júl 2010 - máj 2011

   

  Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond www.esf.gov.sk

  Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

  Opatrenie: 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

    

  Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Sociálna implementačná agentúra. www.sia.gov.sk


  Cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

  Počet osôb vyškolených v projekte: 70

   

  Zazmluvnený nenávratný finančných príspevok: 193.074,82 EUR

   

   

   "Priestor pre vašu príležitosť"

   

  Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

   

   

   

  Fotodokumentácia z aktivít projektu:

   

  školenia:

   

      

  team building                                  komunikácia SK 2                         zvládanie stresu  

   

    

       

  zvládanie stresu a konfliktov     komunikácia SK 1                 navision

    

     

        

   

  time manažment                    kompresory, elektrocentrály     elektrikári

   

   

       

  PC Word, Excel                     základy práce s PC               vedenie ľudí

   

   

   

   

  publicita: 

     

   

          © 2022 Ekosvip / Všeobecné vyhlásenie / Design by SIXNET