Slide 1
BUDUJEME A REVITALIZUJEME PRE VÁS...
Slide2
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ...

  ČASOPIS 12/2022

  Posledné tohtoročné číslo nášho časopisu prináša pohľad na decembrové udalosti u nás vo firme aj...

  ČASOPIS 11/2022

  O BAUME a ostatných jesenných udalostiach u nás vo firme...
  Všetky novinky

  Novinky

  Ukončenie projektu vzdelávania - fotodokumentácia


   

   

            

   

   

   

  Dňa 31.5.2011 bol ukončený projekt: "Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP".  

  Názov prijímateľa: EKO SVIP, s.r.o.

  Názov projektu: Rámcové vzdelávanie spoločnosti EKO SVIP

  Miesto realizácie: Prešovský kraj

  Doba realizácie projektu: júl 2010 - máj 2011

   

  Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond www.esf.gov.sk

  Prioritná os: 1. Podpora rastu zamestnanosti

  Opatrenie: 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

    

  Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom: Sociálna implementačná agentúra. www.sia.gov.sk


  Cieľové skupiny: zamestnanci spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.

  Počet osôb vyškolených v projekte: 70

   

  Zazmluvnený nenávratný finančných príspevok: 193.074,82 EUR

   

   

   "Priestor pre vašu príležitosť"

   

  Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

   

   

   

  Fotodokumentácia z aktivít projektu:

   

  školenia:

   

      

  team building                                  komunikácia SK 2                         zvládanie stresu  

   

    

       

  zvládanie stresu a konfliktov     komunikácia SK 1                 navision

    

     

        

   

  time manažment                    kompresory, elektrocentrály     elektrikári

   

   

       

  PC Word, Excel                     základy práce s PC               vedenie ľudí

   

   

   

   

  publicita: