Slide 1
BUDUJEME A REVITALIZUJEME PRE VÁS...
Slide2
PROFESIONÁLNY PRÍSTUP PRE VAŠU SPOKOJNOSŤ...

  POZOR! PONUKA PRÁCE!

  Hľadáme posily do nášho tímu...

  PREPRAVNÝ PORIADOK EKO SVIP, s.r.o.

  Zverejňujeme týmto Prepravný poriadok spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.  ...
  Všetky novinky

  Dotazník

   

  Osobný dotazník uchádzača o zamestnanie v spoločnosti EKO SVIP, s.r.o.


  Poznámka: Povinné údaje sú označené*

  Osobné údaje:
  Priezvisko* : Dátum narodenia* :
  Meno* : Št. príslušnosť:
  Titul:
   
  Kontaktné údaje: 
  (Prosím, uvedomte si, že bez uvedenia aspoň jedného  z uvedenýchkontaktných údajov nebude možné v našom vzájomnom dialógu pokračovať!)
   
  E-mail* :
  Kontaktná adresa:
  (pre písomný styk)
   
  Mám záujem pracovať vo vašej spoločnosti:
   v oblasti:   Robotník
      Strojník
      Vodič
      Stavbyvedúci
      Majster
      Rozpočtár
      Administratíva
  vo funkcii   
  Dosiahnuté vzdelanie a prax:
  (vrátane postgraduálneho a špecializovaného štúdia. Základnú školu nezadávajte!)
   
  Názov školy Špecializácia
   
  Doplňujúce údaje:
  Znalosti :
  Iné znalosti a zručnosti:
  Dátum možného nástupu.

  Rôzne
  (tu môžete uviesť doplňujúce informácie o svojej osobe, ktoré považujete za dôležité pre prijímací pohovor)

   

  Spracovanie a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutej osoby bude vykonané v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov.

   
  Áno, prajem si odoslať vyplnený formulár


  © 2022 Ekosvip / Všeobecné vyhlásenie / Design by SIXNET